от Ловеч 2

  • Brand: Разказвача ЕООД
  • Cat No: LO2017 02 RED

Детайли за продукта:

Чаша, украсена с шевица от Ловеч /Северняшка фолклорна област/

Размери на продукт: h=10см., ф=8.5см
Обем: 330ml
Състав: Керамика

Печат с високо качество, с безопасни за човешкото здраве мастила, устойчиви на измиване в съдомиялна.

Описание:

Моделът на шевицата е взет от Албума „Българска народна шевица“ на Росица Чуканова на издателство "Български художник", София 1957 г., фототипно издание от оригинала, Георги В. Марков, Пловдив 2017.

За първи път тази шевица е спомената в книгата на Иван Коев – „Българската везбена орнаментика“ като пример за трансформация на най-старият известен знак в човешката история - свастиката. В различните култури по света тя има идентично значение – символ на слънцето и свещенният огън.

У нас свастичният кръст е извезан предимно по ръкави и пазви на женски ризи в Софийско, Трънско, Станкедимитровско, Ловешко, Карнобатско. Но този символ присъства трайно в бита на старите българи – по дърворезби, градежи на къщи, по великденските обредни хлябове, по хурките на жените, по шарените яйца и надгробните камъни. Християнството не отхвърля свастиката като езически символ, а я интерпретира по нов начин, поради което много църковни вещи са означени с нейния знак.

Българската везбена орнаментика запазва всички тия наслойки на свастиката от времето на траките и славяните през древногръцката, римската и християнската епоха чак до наши дни. От дълбока древност значението на този символ е – пожелание за успех, благопожелание, образ на доброто знамение, за предвещаване на добро, за пожелание на щастие, за отклонение на нещастието.

12,00 лв.
The product is added to shopping cart
Price: 12,00 лв.
Please choose: