• Home »
  • Изделия с Дефекти
Изделия с Дефекти

Изделия с Дефекти

Какви са дефектите? 
Дефекти наричаме всички книжни изделия, които имат:
1. Забележки по коричното тяло (чукнато, ударено или огънато);
2. Обърнато на обратно корично тяло спрямо основното; 
3. Разлепен форзац; 
4. Слети страници, при които ножовете не са успели да разрежат и разделят (ние ще отрежем страниците с макетно ножче, за вас). 

Споменатите по-горе дефекти, не присъстват взети заедно в едно книжно изделие, а напротив. Може да е или номер 1 само или номер 2 само или номер 3 само или номер 4 само. В много редки случаи могат да се комбинират не повече от два от споменатите видове дефекти. 

Няма забележки в основното тяло, нито липсващи страници, нито каквито и да е зацапвания с химикал, маркер, прах, мръзотия и прочее. 

Препоръчваме тази категория "Изделия с Дефекти" за хора с ограничен бюджет и такива, за които съдържанието представява по-голям приоритет спрямо цялостния вид на изделието. 

Категорията и предложените продукти в нея ще бъде/ бъдат налични до изчерпване на изделията с дефекти. 
Като цяло техният брой и много малък процент.

ЖЕЛАЯ ДА НАПРАВЯ ДАРЕНИЕ

Brands
Sort by